Bình chữa cháy chứa chất lỏng

Mã SP: N 05L FSA*/N 05L FSB**, N 05L HSA***,N 11L SA*/N 11L SB**,N 15L SA*/N 15L SB**
Xuất xứ: Naffco

Danh mục: Từ khóa: