Camera thân dải động KTC-XP3

Mã SP: KTC-XP3
Hãng sản xuất: GE-UTC

Danh mục: Từ khóa: