Chuông báo cháy 6″ – 24 VDC – 11dB

Mã sản phẩm: NFD-68-P
Hãng sản xuất: NITTAN

Danh mục: Từ khóa: