Đầu báo khói quang 24VDC và đế 3T

Mã sản phẩm: 2KH2-LS
Hãng sản xuất: NITTAN

Danh mục: Từ khóa: