Đầu báo nhiệt gia tăng và cố định Siemens FDT181C

Mã SP: FDT181C
– Operating voltage 10- 28 VDC
– Operating current (quiescent) 0.1 mA
– Activation current 60.0 mA
– Sensitivity  Standard 2.4%m

 

Danh mục: Từ khóa: