Module kết nối RS232/ RS485

Mã sản phẩm: RS232/ RS485
Hãng sản xuất: Unipos
Xuất xứ: Bulgaria
Mô tả: Module kết nối RS232/ RS485 được thiết kế để thực hiện chức năng truyền thông giữa các trung tâm báo cháy và máy tính cá nhân hoặc giữa các trung tâm báo cháy được kết nối vào mạng. Module RS232/ RS485 được cài đặt trong tủ trung tâm báo cháy FS5100 và tủ trung tâm báo cháy FS5200.
Danh mục: Từ khóa: