Hệ thống báo cháy

Bình test đầu báo khói

Hệ thống báo cháy

Đế cho đầu báo UB-4