Tag Archives: đám cháy

Có những loại đám cháy nào?

Có những loại đám cháy nào?

Có những loại đám cháy nào? Bạn có biết có 5 loại đám cháy khác nhau? Trước khi dập tắt đám cháy, bạn phải xác định chính xác chất đang cháy và bắt đầu dập tắt đám cháy. Hiệp định quốc tế đã thử nghiệm trên một số vụ cháy chính và phân loại chúng. […]