Tag Archives: FM200

Kiến thức PCCC cho học sinh và hướng dẫn

Kiến thức PCCC cho học sinh và hướng dẫn I. Giáo viên cần dạy theo trình tự các bước cho học sinh về PCCC Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục đích của Thông tư quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu […]

Bảo Dưỡng Hệ Thống Báo Cháy Chữa Cháy Bằng Khí FM200

Có báo giờ bạn nghe đến việc bảo Dưỡng Hệ Thống Báo Cháy Chữa Cháy Bằng Khí FM200. Vậy khi FM200 là gì? Nó đóng vai trò gì trong công tác PCCC. Hôm nay Quốc An xin giới thiệu cho các bạn về hệ thống FM200. Khí FM200 (FM-200™) là một loại chất khí sạch không màu, […]

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PCCC FM200

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7161-1 : 2009 ISO 14520-1 : 2006 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Gaseous fire – extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 1: General requirements Lời nói đầu TCVN 7161-1:2009 […]