Tag Archives: he thong chua chay spinkler

Hệ thống chữa cháy auto Sprinkler và quan niệm sai

Hệ thống chữa cháy auto Sprinkler Trên thế giới, tại các dự án, công trình, hệ thống chữa cháy auto Sprinkler được trang bị để ngăn chặn đám cháy trước khi chúng lan rộng nhằm bảo vệ tính mạng của con người và tài sản. Ở Việt Nam, trước năm 2009, hệ thống tiêu chuẩn, […]