Tag Archives: trụ cấp nước

Trụ cấp nước dùng vào mục đích gì?

Trụ cấp nước chữa cháy Trụ cấp nước chữa cháy là gì? là thiết bị chuyên dùng được lắp đặt vào hệ thống đường ống cấp nước, dùng để lấy nước phục vụ chữa cháy. Có 2 loại trụ cấp nước chữa cháy: + Loại trụ nước chữa cháy mà toàn bộ phần họng chờ đặt […]