Tài liệu ( catalogue) và Giấy chứng nhận thay đổi MODEL bình Solo A3-A10S

Tài liệu ( catalogue) và Giấy chứng nhận thay đổi MODEL bình Solo A3-A10S

The new HFC-Free smoke aerosol for the functional testing of smoke detectors. Like all Solo product, Solo AL 0s is approved by leading detector manufacturers and offers the reliability and quality expected by the industry. / Bình phun khói không chứa HFC mới để thử nghiệm chức năng của đầu báo khói. Giống như tất cả các sản phẩm Solo, Solo AL 0s được chấp thuận bởi các nhà sản xuất máy dò hàng đầu và cung cấp độ tin cậy và chất lượng như mong đợi của ngành.

  • Simple to use / Đơn Giản dễ sử dụng
  • Fast activion – via Solo 330 dispenser / Kích hoạt nhanh – thông qua bộ phân phối Solo 330
  • Rapid clearing / Chữa cháy nhanh
  • Compatible with leading detector brands / Tương thích với các đầu báo các hãng

Choosing the right aerosol

Chemical used in detector test equipment need to be compatible with the plastics from which the decetors are manufactured. Not all test aerosols offer this compatibility which can lead to problems such as stress cracking in detectors, residue build up, damage to components and harm to the environment. Solo aerosols – approved by leading detector manufacturers, third parties and fire engineers. / Hóa chất được sử dụng trong thiết bị kiểm tra máy dò cần phải tương thích với chất dẻo được sản xuất từ ​​chất khử mùi. Không phải tất cả các bình xịt thử nghiệm đều cung cấp khả năng tương thích này, điều này có thể dẫn đến các vấn đề như nứt ứng suất trong máy dò, tích tụ cặn, làm hỏng các bộ phận và gây hại cho môi trường. Bình xịt solo –
được chấp thuận bởi các nhà sản xuất đầu báo hàng đầu, bên thứ ba và các kỹ sư chữa cháy.

  •  UL & ULC Certified
  • Approved by world leading detector manufacturers
  • Non-flammable (same as Solo A3)
  • HFC-Free fully compliant with latest regulations: Protecting the global environment
  • Silicone Free – prevents detector contamination: Protecting the local environment

 

Ordering information/Thông tin đặt hàng Product Code:/ Mã sản phẩm:
Solo A10s 250ml SOLO A10S-001
sold in mutiples of 12 / được bán với số lượng nhỏ 12

Giấy chứng nhận thay đổi model SoloA3- A10s

Xem thêm:

FM200 Kidde UL-FM Listed/US

Hệ thống Kidde FM200 UK – GX20 (UK)

Thông tin liên hệ Solo :
CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XD PCCC QUỐC AN
Đ/c: Quoc An Building 231/18 Nguyễn Phúc Chu – P.15 – Q.Tân Bình – TP.HCM
Hotline: 0907080979 – 028.2247.1234
Email: quocan@quocanpccc.com
Website: quocanpccc.com / thietbipccc24h.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *