Trung tâm hiển thị phụ kết nối mạng

Mã SP: FN-LCD-N
Hãng sản xuất: Hochiki

Danh mục: Từ khóa: