Trung tâm 1 loop, mở rộng thành 2 loop, 250 – 500 địa chỉ

Mã SP: VS2
Hãng sản xuất: GE-UTC

Danh mục: