Trung tâm báo cháy 1 loop 127

Mã SP: FireNETPlus
Hãng sản xuất: Hochiki