Trung tâm báo cháy 2, 4, 8 zone HCA-2, HCA-4, HCA-8

Mã SP: HCA-2-4-6
Hãng sản xuất: Hochiki

Danh mục: Từ khóa: