Trung tâm báo cháy 8 Zone mở rộng lên 64 Zone HCP-1008E

Mã SP: HCP-1008E
Hãng sản xuất: Hochiki

Danh mục: Từ khóa: