Trung tâm 8 zone12 zone 24 zone

Mã sản phẩm: FC1008A, FC1012A
Mô tả:
Power consumption
– FC1008/12-A/-B/-C/-D/-F
– FC1008-E
25 … 45 VA / optional 20 … 110 VA
20 … 110 VA

Hãng sản xuất: Siemens

Danh mục: Từ khóa: