Modul kết nối hệ thống cấp điện HTRI -S

Mã sản phẩm: HTRI-S
Mô tả: Hệ thống PCCC dù có tối ưu và hiệu quả đến thế nào thì cũng cần có hệ thống điện. Đó chính là lý do các cơ sở sản xuất thiết bị PCCC đã tung ra thị trường sản phẩm modul kết nối hệ thống cấp điện HTRI -S.
Xuất xứ: Siemens

Danh mục: Từ khóa: