Hệ thống báo cháy

Bình test đầu báo khói

Báo cháy địa chỉ

Chuông báo cháy

Báo cháy địa chỉ

Đầu báo cháy khói

Hệ thống báo cháy Nittan