Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler

VERTICAL SIDEWALL SPRINKLER (van phun chiều dọc)